Giúp admin duyệt bài này:
Ức chế nhất Tây Du Ký

Like Cùng Cười trên Facebook để được cười nhiều hơn ^^

Bình luận

Sửa bài này |Báo lỗi |chưa rõ nguồn


Truyện ngắn: Joseph Chilton Pearce - creative quote

Muốn sáng tạo, chúng ta không đươc sợ mắc sai lầm

By Joseph Chilton Pearce

Phím tắt trên bàn phím

Nhấn vào một nơi bất kỳ để đóng lại

Back to Top